optimmedia.cz

Public Relations

Představení nové společnosti či uvedení nového produktu nebo služby na trh se v dnešní době již neobejde bez cíleného zásahu vhodné skupiny lidí (tzv. cílové skupiny) – potencionálních zákazníků, klientů. V době, kdy je trh přesycen reklamou (inzerce v časopisech, billboardy, reklamní spoty v televizích a rádiích) se z PR stává stále využívanější komunikační nástroj. Každý produkt je v očích zákazníka tak dobrý, jaké o něm panuje mínění. A proto je budování dobrého mínění o produktu nebo službě mnohem důležitější, než inzerát nebo reklamní spot.

Navrhujeme, vytváříme a vdechujeme život PR kampaním. Nepíšeme jen příběhy pro novináře, mluvíme řečí Vašeho produktu.

Budujeme, chráníme a zlepšujeme reputaci prostřednictvím pečlivě vybraných médií, udržujeme dobré vztahy s novináři i veřejností.

Není důležité být viděn všude, důležité je být viděn na těch správných místech.

Kompletní pravidelný servis zahrnuje:
– tvorba materiálů – podklady pro novináře – na základě individuálních potřeb klienta
– poskytování informací, rozhovorů, fotografií, textů a dalších materiálů novinářům
– výběr vhodných médií k prezentaci daného produktu či služby
– příprava a rozesílání aktuálních tiskových zpráv a oficiálních textů
– vzájemné propojení PR a marketingových aktivit (např. u sponzoringu)
– zprostředkování mediálních soutěží o ceny
– příprava a realizace tiskových konferencí
– content marketing

Kromě klasického PR naše nabídka služeb zahrnuje také spolupráci s filmem.
optimmedia_pr_02

Nahoru © optimmedia 2015 / marketing / public relations / media